Правила прийому

КССМШ-інтернат імені М.В. Лисенка

Для набору учнів у КССМШ імені М.В. Лисенка створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора КССМШ імені М.В. Лисенка

 • до КССМШ імені М.В. Лисенка зараховуються діти, які мають яскраві музичні данні і можуть навчатися на відділах – фортепіанному, скрипковому, струнному, духових та ударних інструментів, хорового диригування та теорії музики (клас композиції);
 • при вступі дітей до КССМШ імені М.В. Лисенка в 1 – 9-й класи батьки надають заяву про прийом в школу, свідоцтво про народження дитини, лікарняну довідку, а також табелі успішності музичної та загальноосвітньої шкіл (якщо учень вступає до 2-9-го класу);
 • заява щодо прийому в школу надається на ім’я директора із зазначенням спеціальності;
 • прийом заяв щодо вступу в 1-й клас відбувається протягом квітня-травня, в 2-9-й класи –до 13 червня (включно);
 • вступникам до 2-9-х класів надаються консультації з фаху та сольфеджіо протягом квітня, травня та червня;
 • прийом на навчання в 2-9 класи на вакантні місця за додатковим набором здійснюється на конкурсних засадах та на підставі висновків приймальної комісії.

Критерії відбору

1-й клас

В 1-й клас приймаються діти в віці 6 – 7 років, музична підготовка для вступу в 1-й клас необов’язкова.

Конкурсний відбір передбачає:

 • перевірку наявності у дитини природних музичних здібностей: музичної інтонації, пам’яті та ритму;
 • виконання пісні;
 • повторення запропонованої екзаменатором мелодії;
 • гра на інструменті (не обов’язково).

Комплексний аналіз конкурсною педагогічною комісією музичних та творчих здібностей дитини та її висновок є підставою для зарахування або відмову в зарахуванні до 1-го класу КССМШ імені М.В. Лисенка.

Вступ до 1-го класу визначається конкурсною педагогічною комісією за критеріями – «відповідає вимогам» або «не відповідає вимогам» за результатами голосування членів приймальної комісії. За результатами голосування членів приймальної комісії ця інформація заноситься до відповідного протоколу.

2 – 9-й класи

В 2 – 9-й класи приймаються учні за додатковим набором на вакантні місця з відповідною класу і віку підготовкою з музичних та загальноосвітніх предметів за 2-ма турами. Різниця в знаннях між музичними загальноосвітніми предметами не допускається.

На виконавських відділах:

I-й тур конкурсу:

 • іспит з фаху: виконання програми на інструменті згідно з вимогами відповідного класу ДМШ;

II-й тур конкурсу:

 • іспит з сольфеджіо: музичний диктант (письмово), усна перевірка практичних навичок та теоретичних знань з предмету «сольфеджіо» згідно з вимогами відповідного класу ДМШ.

На відділі хорового диригування:

І-й тур конкурсу:

 • виконання вокального твору (або творів) малої форми (соло або з акомпанементом) та виконання програми з фортепіано згідно з вимогами відповідного класу класу ДМШ;

II-й тур конкурсу:

 • іспит з сольфеджіо: музичний диктант (письмово), усна перевірка практичних навичок та теоретичних знань з предмету «сольфеджіо» згідно з вимогами відповідного класу ДМШ.

На відділі теорії музики (8 – 9класи):

I-й тур конкурсу:

 • іспит з сольфеджіо: музичний диктант (письмово), усна перевірка практичних навичок та теоретичних знань з предмету «сольфеджіо» згідно з вимогами відповідного класу ДМШ, а також перевірка здібностей щодо композиторської творчості; ;

II-й тур конкурсу:

 • іспит з музичної літератури та виконання програми з фортепіано згідно з вимогами відповідного класу ДМШ.

Учні, які за висновками приймальної комісії отримують з фаху 4-6 балів (середній рівень) та з сольфеджіо 1-3 бали (початковий рівень) на навчання до школи не приймаються.

Додатковий конкурсний відбір може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності  в класах вільних місць на таких самих засадах, що й основний.

Учні, які витримали конкурс, зараховуються до КССМШ імені М.В. Лисенка наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

План прийому до КССМШ імені М.В. Лисенка затверджуються щорічно у порядку, встановленому Міністерством Культури України.

Учні, які зараховані до КССМШ імені М.В. Лисенка, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються зі КССМШ імені М.В. Лисенка.

http://lysenko-school.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/06/вимоги-з-сольфеджіо-на-вступ.pdf