Здоровий спосіб життя

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів визначено серед пріоритетних завдань шкільної освіти.

Одним із важливих напрямів соціального виховання учнів в Київському державному музичному ліцеї імені М.В. Лисенка є формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у шкільному середовищі.

Здоровий спосіб життя – це такий стиль існування, з яким завдяки застосуванню певних методів впливу на організм і його оточення, рівень життєздатності організму стає оптимальним, спостерігається постійне вдосконалення і використання потенціалу організму без заподіяння йому шкоди, причому активність організму і його можливості зберігаються аж до старості.

Здоровий спосіб життя школяра включає такі компоненти:

 • режим навчання без перевантажень;
 • режим активної діяльності й відпочинку;
 • вироблення навичок особистої гігієни;
 • раціональне харчування й культура споживання їжі;
 • брак травматизму;
 • профілактика шкідливих звичок і фізичну активність.

КДМЛ ім. М.В. Лисенка у своїй діяльності направленій на сприяння здоров’ю всіх учасників навчального процесу дотримується наступних критеріїв:

 • Сприяння формуванню ціннісного ставлення до здоров’я, почуття власної гідності та самоповаги, переконаності в можливості позитивно впливати на життя ліцею, формуванню почуття відповідальності за своє здоров’я, здоров’я оточуючих.
 • Сприяння розвитку взаємоповаги між співробітниками ліцею і учнями, між самими учнями, а також між ліцеем, сім’єю та суспільством.
 • Застосування цілісного підходу до індивідуального здоров’я учнів.
 • Формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок для прийняття раціональних рішень щодо власного здоров’я та охорони здоров’я оточуючих.
 • Створення здоров’язбережувального середовища шляхом відповід­ного облаштування приміщень ліцею, ігрових майданчиків, їдалень, дотримання належних заходів безпеки.
 • Розроблення комплексної та послідовної програми збереження здоров’я, яка передбачає використання таких педагогічних методів, що сприяють активній участі учнів.
 • Врахування ролі харчування для планування оздоровчих програм.
 • Сприяння активізації діяльності органів учнівського самовря­дування щодо популяризації здорового способу життя в межах та поза межами ліцею.
 • Сприяння розвитку співпраці з іншими закладами освіти як у своїй країні, так і за її межами з метою запозичення передового досвіду та передання і поширення власних надбань у напрямі сприяння здоров’ю.
 • Сприяння розвитку співпраці між ліцеєм, батьками і громадсь­кістю та використання можливостей державних установ для вирішення питань здоров’я учнів та персоналу ліцею.