Виховна робота

Система виховної роботи Київського державного музичного ліцею імені М.В. Лисенка розроблена відповідно до Конституції України, Закону Україну «Про повну загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання та Статуту ліцею. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи ліцею є ідеї гуманізму, педагогіки співробітництва, формування безпечного виховного простору.

На сучасному етапі освітній заклад повинен допомогти здобувачу освіти правильно зрозуміти життя, бо життя ліцею, на відміну від сім’ї є більш діловим, конкурентним середовищем. Мистецький ліцей – це передусім простір для самореалізації дитини, тут вона не готується до життя, а живе. І тому важливо побудувати виховний простір так, щоб він сприяв розвитку гармонійної особистості, яка вміє будувати відносини з іншими учнями, вчителями, ліцеєм та родиною.

Завдання педагогів ліцею полягає в тому, щоб розвити в учнів критичне мислення, розкрити їх творчий потенціал, багатий словниковий запас, уміння самостійно приймати рішення та розв’язувати різноманітні проблеми, формувати активну громадянську позицію. На наше переконання, освітній заклад зобов’язаний не лише давати ґрунтовні знання та досвід для оволодіння майбутньою професією, а й формувати високі моральні якості, прагнення до самоосвіти й самовдосконалення.

Метою виховання є формування компетентної, творчої особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, митець, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Зміст виховання– це система загальнокультурних і національних цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості:

  • Ціннісне ставлення до суспільства та держави;
  • Ціннісне ставлення до мистецтва;
  • Ціннісне ставлення до природи;
  • Ціннісне ставлення до людей;
  • Ціннісне ставлення до праці;
  • Ціннісне ставлення до себе.