Конкурс на зайняття посади директора

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КИЇВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ- ІНТЕРНАТУ ІМЕНІ М. В. ЛИСЕНКА

Міністерство культури України оголошує конкурс на зайняття посади директора Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М. В. Лисенка.

Місце знаходження Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату
імені М. В. Лисенка (далі – Школа):
вул. Парково-Сирецька (Шамрила), 4, м. Київ, 04112.

Найменування посади та умови оплати праці: директор Школи, посадовий оклад відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти: у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу фахову (мистецьку) освіту не нижче ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

Для участі в конкурсі претенденти на вакантну посаду директора Школи подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію, та/ або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копії документа про вищу (мистецьку) освіту не нижче ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент подання документів;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • стратегію (перспективний план) розвитку Школи на 6 років, складену(ий) у довільній формі.

Претендент на вакантну посаду керівника Школи може подати інші документи, які підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Конкурс на заміщення посади директора Школи відбудеться 04 червня 2019 року в Міністерстві культури України за результатами:

 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти (у формі письмового тестування);
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Школи (до 5 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Документи подаються до конкурсної комісії Міністерства претендентом особисто або поштовим відправленням з описом вкладення за адресою: Міністерство культури України, кім. 109, вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601.

Строк приймання документів на участь у конкурсі: документи на участь у конкурсі приймаються з 19.04.2019 року по 16:00 год. 17.05.2019 року включно.

Відповідальна особа: Пиндиківська Юлія Ігорівна (044)234-39-93, e-mail: pyndykivska.u@gmail.com.