Про ліцей

“Потрібна школа, потрібна негайно і така школа,
яка б мала народні, рідні основи,
бо інакше вона дасть, як усе у нас,
бляклий колір з іноземними рум’янами”
М. В. Лисенко

Київський державний музичний ліцей імені М.В. ЛисенкаДМЛ ім. М.В. Лисенка) донедавна був знаний, як Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. М.В. Лисенка. Це один з провідних навчальних закладів у галузі підготовки музикантів-виконавців концертного профілю високої кваліфікації не тільки України, а й всього Східноєвропейського регіону. Музична десятирічка була відкрита у 1934 році при Київській державній консерваторії ім. П.І. Чайковського (тепер – Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського), як професійний навчальний заклад для обдарованих дітей. У 1944 році школі присвоєно ім’я видатного українського композитора, засновника українського професійного музичного мистецтва Миколи Віталійовича Лисенка. Головною метою навчального закладу є підготовка обдарованої молоді до вступу у вищі музичні навчальні заклади. Беззаперечною перевагою спеціалізованої музичної освіти є поєднання в навчальному процесі фахових предметів із загальноосвітніми.

Протягом свого існування школа Лисенка підготувала понад 3000 переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Незалежність України та інтеграція її в європейський культурний простір відкрила широкі можливості колективу у розширенні “географії” конкурсних змагань. Юні музиканти беруть участь та одержують премії на конкурсах як в Україні, так і в Німеччині, Франції, Італії, Англії, Греції, Канаді, Японії, США, Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі, Росії, Білорусії та ін.

У ліцеї традиційно працюють найкращі музиканти Києва. У перші роки існування закладу у ХХ столітті до складу педагогічного колективу входили такі відомі майстри музичного мистецтва, як: К. Михайлов, А. Луфер, А. Янкелевич, Ї. Сливак, В. Яблонський. У ХХІ столітті до педагогічного колективу належать 2 члена-кореспондента Академії мистецтв України, 1 лавреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, 3 народних артиста України, 16 заслужених артистів України, 4 заслужених діячі мистецтв України, 2 заслужених працівники культури України, 12 професорів, 10 доцентів, 4 доктори наук, 4 кандидати наук. Із 85-літньої історії школи більше 35 років її очолював Валентин Панасович Шерстюк, заслужений діяч мистецтв України, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Творча діяльність В.П. Шерстюка складалася з професійної викладацької та широкого спектру музично-пропагандистської, методично-виховної, організаційно-громадської роботи.

Від червня 2019 року директором школи є заслужений діяч мистецтв України, доктор культурології, професор С.М. Волков. Саме він, з метою підтримки і збереження, ініціював внесення системи освіти КДМЛ ім. М.В. Лисенка до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Адже, викладацький склад школи виступає носієм і зберігачем унікальлного педагогічного досвіду в царині музики як ціннісного нематеріального надбання України та світу. Мистецький педагогічний колектив школи забезпечує наступництво набутого майже сторічного досвіду і збереження творчих досягнень своїх учнів, шляхом створення цілих поколінь і династій видатних музикантів.

Професійні досягнення учнів багато в чому пояснюються давніми традиціями і тим, що у ліцеї на практиці реалізована найефективніша форма підготовки професійних музикантів високої кваліфікації – навчання у системі “ліцей-вуз”, що відповідає світовим поглядам на вирішення проблем освіти. Ліцей пишається своїми випускниками – народними та заслуженими артистами України, лауреатами міжнародних конкурсів, відомими майстрами музичного мистецтва. Серед них: І. Шамо, Я. Френкель, В. Кожухар, Н. Штаркман, Ю. Ситковецький, В. Шаїнський, Л. Дичко, Р. Лисенко, Л. Цвірко, О. Рябов, В. Охрименко, В. Антонов, М. Степаненко, Є. Ржанов, М. Пєтухов, О. Козиненко, О. Безуглий, В. Горань, О. Клічевський, Г. Черненко, Д. Коваленко, М. Сук, В. Потапов, В. Тюрін, В. Шамо, О. Лифоренко, Ю. Кот, А. Мельников, А. Вінокуров, В. Бродський, В. Шевель, К. Стеценко, С. Шотт, О. Ясько, В. Борисов, В. Кошуба, О. Дмитренко, В. Бистряков, О. Злотник, В. Селівохін, Т. Петриненко, П. Зібров, Г. Татарченко, та багато інших. Ціла плеяда талановитих музикантів – випускників та учнів ліцею – стали лавреатами престижних конкурсів за останні роки, завоювавши своїми концертними виступами симпатії публіки різних країн. Це – О. Гринюк, В. Лисиця, М. Чернявська, А. Комісарова, М. Данченко, Д. Прощаєв, О. Семчук, О. Полянський, Є. Андрусенко, В. Купрій, В. Гладков, Б. Стельмашенко, О. Вишневський, В. Зубков, А. Бєлов, Д. Ткаченко, Г. Нужа, К. Даниленко, Б. Півненко, Д. Суховієнко, Л. Акопова, А. Ярошинський, Ю. Швед, П. Гінтов, А. Ляхович, Є. Кострицький, І. Горкун, О. Іванченко В. Холоденко, О. Чугай, А. Домбровська, І. Арбатська, Г. Федорова, М. Народицька, О. Пушкаренко, І. Гінтова, В. Лученко, О. Ворончук та інші.

На всіх етапах розвитку ліцею загальноосвітній цикл є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, метою якого є виховання майбутніх музикантів.

У 40-50-ті роки ХХ століття на загальноосвітньому циклі працювали майстри своєї справи, викладачі: Я.Г. Ткаченко (українська мова та літера­тура), М.А. Васильєва (російська мова та література), І.П. Лисняк (матема­тика), А.С. Лівшиць (фізика), Є.Д. Кузнєцова (хімія), Є.П. Кривих (біологія), О.Н. Малиновська та В.Д. Попов (історія), В.Н. Єфремович (географія) та ін. У 60-80-ті роки на циклі працювали такі талановиті педагоги: О.П. Леоненко, О.М. Святенко (українська мова та література), Л.М. Антонова, Л.Я. Айзенберг, Т.І. Прохоренко (російська мова та література), Є.І. Залєська, Л.Ф. Копилець, К.В. Под’єльська (іноземні мови), В.С. Красотіна, О.Г. Варивода (історія), В.П. Шевель (біологія), Р.А. Фількенштейн (фізика), В.І. Дюденко, Л.П. Карнаух, О.В. Марченко (математика), В.Г. Рудаківська (хімія), М.В. Кисляк, Р.Б. Поліська, Л.І. Шевель, О.І. Йосипенко (педагоги молодших класів), А.К. Недєлько (військова справа), І.К. Заяць, Л.П. Сопова (фізична культура).

Загальноосвітній цикл в різні роки очолювали видатні педагоги: В.В. Корнієнко (1984 – 1989 рр.), С.І Зданюк (1989 – 1998рр., 2011-2014 рр..), С.М. Гриценко (1998 – 2005 рр.), Н.В. Стефанюк (2005 – 2011 рр.). З 2014 року заступником директора з навчальної роботи на загальноосвітньому циклі працює Ю.В. Швець.

Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка розмістився у мальовничому Сирецькому парку Києва. Має два триповерхові навчальні корпуси які містять 80 класів, 30 приміщень для індивідуальних занять, спортивний та актовий зали.

КДМЛ ім. М.В. Лисенка – це навчальний заклад, у якому навчаються і проживають в пансіоні талановиті діти з усієї України. Пансіон – це чотириповерховий спальний корпус площею 2,5 тис. кв. м. У приміщенні пансіону функціонує медичний кабінет, учні забезпечені доступом до мережі Інтернет. Створити для дітей атмосферу домашнього затишку – це завдання працівників пансіону. Дітей навчають самостійності і толерантності. У творчих пошуках учні школи проводять і свій вільний час, відвідуючи з вихователями концерти, театри, музеї, організовуючи цікаві вечори у приміщенні пансіону.

Не дивлячись на свою багаторічну історію, ліцей на сьогодні є сучасним навчальним закладом, в якому гармонійно поєднуються традиції і сучасні методики викладання, високий потенціал викладачів і обдарованість учнів. Пройшовши більш ніж 85-річний шлях становлення і розвитку, ліцей перетворився на центр фахової музичної освіти не тільки в Україні, але й за її межами, достойно стверджуючи славу української музичної культури та примножуючи її традиції. Юні музиканти, які сьогодні щодня заповнюють авдиторії ліцею – майбутнє культури України. Вони є втіленням надій своїх батьків і вчителів на майбутнє – носіями культурних надбань України у XXI столітті. Саме цій талановитій молоді належить продовжити творчі здобутки корифеїв українського музичного мистецтва.